Zal de gezondheidszorg volgend jaar de verwachte defensieve rol spelen?


2023: een teleurstellende sector buiten adem

De gezondheidszorgsector wordt doorgaans gezien als defensief en als een sector die gestaag en stabiel groeit. Toch stelde de sector teleur in 2023, ondanks de vele problemen waarmee de wereld te kampen heeft, van inflatie en economische vertraging tot oorlog. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • De sterke focus van beleggers op kunstmatige intelligence en technologie in het algemeen heeft de meeste andere sectoren dit jaar uit de schijnwerpers gehouden.
  • De ondermaatse prestaties van small- en midcaps troffen de innovatieve biotechnologiesector hard.
  • Tot slot heeft de voorraadafbouw door klanten van biowetenschappelijke bedrijven (biofabricage, biomedisch onderzoek) sommige bedrijven ook getroffen, en de post-pandemische omgeving heeft duidelijk die bedrijven gestraft die hun verkoop konden verhogen op basis van hun blootstelling aan vaccins, direct of indirect, en nu te maken hebben met moeilijke vergelijkingen.

Hoe zal 2024 eruit zien?

Veel tegenwind verdwijnt, omdat zowel de vergelijkingsbasis van de COVID-pandemie in 2024 gemakkelijker wordt als veel biowetenschappelijke bedrijven aangeven dat de voorraadafbouw bij hun klanten afvlakt en orders weer binnenkomen.

Bovendien maken de ondermaatse prestaties als gevolg van de macro-economische achtergrond de huidige waarderingen tot een aantrekkelijke opportuniteit. De koers-winstverhouding van de farmaceutische subsector van 15 wijst op onderwaardering en ligt onder het langetermijngemiddelde[1]. Dit wordt vooral bijzonder interessant als u bedenkt dat fundamentele factoren, zoals innovatie, intact blijven. Met name de biotech- en gezondheidszorgsectoren hebben een robuuste toewijding aan innovatie laten zien, wat wordt geïllustreerd door de gestage groei van het aantal geneesmiddelen in de ontwikkelingspijplijn. Van 5.995 in 2001 is dit aantal gestegen tot een indrukwekkende 21.292 in 2023. Bovendien weerspiegelt het goedkeuringspercentage van de FDA dit momentum, met alleen al in 2023 ten minste 60 nieuwe geneesmiddelen - een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 39-53 goedkeuringen in de voorgaande vier jaar (meest recente gegevens per 8 december 2023).[2].

Andere positieve ontwikkelingen maken de diagnose gunstiger:

  • Een hardhandig optreden van de Chinese overheid tegen corruptie in het ecosysteem van ziekenhuizen had ook negatieve gevolgen voor sommige bedrijven die in China actief zijn, aangezien ziekenhuizen bevroren werden en alle bestellingen van nieuwe apparatuur en zelfs verbruiksgoederen beperkten terwijl ze het onderzoek lieten passeren. Opnieuw wordt verwacht dat deze negatieve impact aan het begin van 2024 weer zal omslaan in een positieve impuls (inhaalbestellingen).
  • Een groot positief punt (in ieder geval voor de gezondheidszorg) komt voort uit ons economische scenario: tekenen van een vertraging zijn al zichtbaar in veel regio's, zoals China en sommige Europese landen, maar we verwachten ook dat de Amerikaanse economie in 2024 een langzamer ritme zal aannemen omdat de hoge rente blijft doorbijten. De inflatie is al aan het afnemen en we verwachten dat deze "normalisering" zal doorgaan, met het vooruitzicht op renteverlagingen door de FED in 2024 en ook langlopende rentetarieven die zullen dalen. De combinatie van tragere groei met lagere tarieven is een zeer aantrekkelijke macromix voor de gezondheidszorg, omdat de gezondheidszorg veel minder afhankelijk is van economische omstandigheden dan andere sectoren - de vraag naar behandelingen is er altijd, ongeacht de economische omstandigheden. Lagere rentetarieven zullen het beleggerssentiment ten aanzien van nog niet winstgevende, maar wel innovatieve biotechnologiebedrijven ten goede komen.

De temperatuur zal naar verwachting boven de 40 graden stijgen voor de geneesmiddelencategorie GLP-1. Obesitas, een wereldwijd gezondheidsprobleem, trof meer dan 40[3]% van de volwassenen in de VS in 2020 en zal naar verwachting stijgen tot 50% in 2035. De gevolgen van obesitas zijn ernstig en leiden tot een groot aantal gerelateerde uitgaven voor gezondheidszorg. De geschiedenis van geneesmiddelen tegen zwaarlijvigheid wordt gekenmerkt door veiligheidsproblemen en het van de markt halen van geneesmiddelen, wat heeft geleid tot scepsis over de therapeutische opties, terwijl benaderingen op basis van aanpassingen in de levensstijl vaak onvoldoende blijken te zijn voor blijvend gewichtsverlies. De eerste therapeutische opties hadden te kampen met off-target effecten, lage receptorspecificiteit, vervangende dopamineactivatie die leidde tot verslaving en gedragsmatige bijwerkingen. Na 100 jaar van mislukkingen markeert de goedkeuring van een nieuwe klasse geneesmiddelen gericht op glucagon-like peptide-1 (GLP-1) een paradigmaverschuiving, waarbij voor het eerst in de geschiedenis redelijk verdraagbare, effectieve behandelingen voor gewichtsverlies worden geboden, nadat ze hun nut hebben bewezen als diabetesmedicijnen. Vergoeding, gedreven door positieve uitkomsten over co-morbiditeiten, krijgt steun van commerciële en overheidsbetalers. De focus op veiligheid en tastbare eindpunten, zoals cardiovasculaire voorvallen en mortaliteit, bepaalt het klinische en regelgevende landschap, waarbij GLP-1 therapieën tot nu toe hun effectiviteit hebben bewezen.

De sector kan te maken krijgen met een aantal hardnekkige infecties

Sommige subsectoren binnen de gezondheidszorg hebben echter geleden, omdat beleggers vrezen dat er minder vraag zal zijn naar cardiovasculaire apparaten of orthopedische implantaten, omdat mensen gezonder zullen zijn. Wij geloven dat GLP-1 medicijnen effectief zijn en een grote vooruitgang betekenen in de behandeling van obesitas, maar tegelijkertijd lijkt de neergang van medische technologiebedrijven overdreven omdat cardiovasculaire en andere problemen meerdere oorzaken hebben en ook het resultaat zijn van tientallen jaren overgewicht. Daarom zien we dit als een koopkans voor de getroffen MedTech-bedrijven. Bovendien komen zwaarlijvige patiënten niet in aanmerking voor sommige specifieke operaties en een verschuiving naar een minder extreme Body Mass Index (BMI) zou het voor deze patiënten mogelijk kunnen maken om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een kunstheup. Als u de details van de uitkomststudie van Novo Nordisk bekijkt, ziet u dat de gezondheidsvoordelen minder uitgesproken waren voor patiënten in de VS, om redenen die nog onduidelijk zijn, maar die misschien verband houden met de zeer hoge BMI's bij aanvang van de studie - nogmaals, de veronderstelling dat hart- en vaatziekten en andere aandoeningen zouden verdwijnen, zoals sommige aandelenreacties doen geloven, lijkt overdreven.

Zijn Amerikaanse verkiezingen goed voor het sociale welzijn?

Met de presidentsverkiezingen in het verschiet in de VS (en enkele zetels in het Congres die voor herverkiezing in aanmerking komen) bestaat het risico op negatieve commentaren op de kostenkant van de gezondheidszorg – uiteraard een relevant onderwerp. We denken dat het deze keer anders zal zijn, omdat gezondheidszorg deze keer niet het slagveld lijkt te zijn. De verkiezingen gaan meer over internationale handel, veiligheid en brede sociale en maatschappelijke kwesties, vandaar dat we minder bang zijn voor negatieve retoriek tijdens deze verkiezingen.

Dat betekent niet dat er geen aandacht is voor de kosten van de gezondheidszorg in het algemeen.

In 2022 ondertekende president Biden de Inflation Reduction Act, die bepalingen bevat voor Medicare. Onder deze wet kunnen de Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) nu onderhandelen over de prijzen van medicijnen. CMS selecteert de geneesmiddelen met de hoogste totale uitgaven uit de top 50 van in aanmerking komende single-source geneesmiddelen. De cumulatieve lijst zal beginnen met 10 geneesmiddelen van Deel D (thuis toegediend) in 2026, 15 van Deel D in 2027, 15 van zowel Deel B (toegediend in het ziekenhuis) als Deel D in 2028 en 20 van beide in 2029.

De onderhandelbare geneesmiddelen zijn merkgeneesmiddelen of biologische geneesmiddelen zonder generieke geneesmiddelen/biosimilars, die pas in aanmerking komen nadat ze 9-13 jaar op de markt zijn, afhankelijk van het type geneesmiddel. Het is de moeite waard om op te merken dat geneesmiddelen sowieso te maken hebben met verlies van exclusiviteit (LOE) of patent kliffen, vandaar dat de bescherming van 12 jaar voor biologische geneesmiddelen in het plan-Biden in ieder geval dicht in de buurt komt van de effectieve octrooibescherming na het begin van de commercialisering die een nieuw geneesmiddel de facto geniet. Uiteindelijk is de impact van het plan dus vrij beperkt.

Verder specificeert de IRA ook factoren die leiden tot uitsluiting van prijsonderhandelingen, zoals weesgeneesmiddelen, geneesmiddelen waarvoor generieke geneesmiddelen/biosimilars beschikbaar zijn of geneesmiddelen van kleine biotechnologiebedrijven.

De precieze impact van het plan blijft onzeker door verschillende factoren, waaronder onduidelijkheden in de onderhandelingstaal en lopende rechtszaken tegen farmaceutische bedrijven. Gezien de naderende presidentsverkiezingen is zelfs de uitvoering van dit plan in 2026 verre van zeker.

Nu het jaar 2024 van start gaat met nog steeds veel onzekerheid, zullen beleggers in de gezondheidszorgsector opnieuw onderscheidingsvermogen en diepgaande analyse moeten betrachten bij hun aandelenselectie en portefeuilleconstructie. We zijn ervan overtuigd dat innovatie en bedrijven die de volgende doorbraak in de ontwikkeling van geneesmiddelen creëren de beste bescherming bieden tegen politieke inmenging. In de VS zal innovatie altijd beloond worden en het plan van Joe Biden beschermt innovatie inderdaad door pas goedgekeurde medicijnen gedurende een aanzienlijke periode uit te sluiten van prijsonderhandelingen, wat zichtbaarheid geeft aan de oorspronkelijke en innoverende bedrijven.

Wij denken dat de gezondheidszorgsector in 2024 veerkrachtiger zal zijn. Maar hoe het er ook uitziet, wij zullen er zijn om u te ondersteunen en uw portefeuilles te laten profiteren van deze kansen. Ik wens u een gezond 2024!


[1] Bron: Bloomberg, Gemiddelde 2018-2022, index: MSCI Wereld Farmaceutische Producten
[2] Nieuwe medicijnen bij FDA: Nieuwe moleculaire entiteiten en nieuwe therapeutische biologische producten van CDER | FDA en Biologische goedkeuringen per jaar | FDA
[3] Lobstein, T., Brinsden, H., & Neveux, M. (2022). Atlas overgewicht in de wereld 2022 "Obesitas-exceptionalisme: Deze keer is het anders. Framing the Opportunity and Challenges for a New Era of Obesity Treatment" (september 2023) door BMO Capital Markets.

Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde nageleefd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.